5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Điệp Chi Linh 蝶之灵
Ác ma thanh âm

Điệp Chi Linh

Mochi

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1423 star0 0

Quân giáo sinh

Điệp Chi Linh

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility17902 star2 1