5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Tô Du Bính 酥油饼
Cuối tuần tu hỉ

Tô Du Bính

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility16793 star26 2

Lưu 2 quỷ

Tô Du Bính

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3386 star2 0

Lưu 2 quỷ

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2404 star0 0

Trần sự

Tô Du Bính

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility5445 star0 0

Rút Kiếm

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility661 star0 0

Trầm Kích

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1362 star0 0

Tế Thế

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2239 star0 0

U linh Boss

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1614 star0 1

U linh Giới

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1027 star2 0

Thánh Viện

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility828 star0 1