Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Tô Du Bính 酥油饼
U linh cảnh

Tô Du Bính

An Dau

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3837 star76 0

Cuối tuần tu hỉ

Tô Du Bính

Chihiro

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility18377 star26 2

Lưu 2 quỷ

Tô Du Bính

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3967 star2 0

Lưu 2 quỷ

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2983 star1 0

Rút Kiếm

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility983 star0 0

Trầm Kích

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1739 star0 0

Tế Thế

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2749 star0 0

Lưu Quỷ

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility3981 star88 6

U linh Boss

Tô Du Bính

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2091 star0 1