5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Cẩm Chanh 锦橙
Dư Niệm

Cẩm Chanh

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility4860 star2 1