5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Cẩm Trúc 锦竹
Thợ săn Vampire

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility483 star0 0

Mỹ nam khó làm

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility652 star0 0

Tấn mỹ vô song

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility290 star0 0