Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Cẩm Trúc 锦竹
Thợ săn Vampire

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility660 star0 0

Mỹ nam khó làm

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility802 star0 0

Tấn mỹ vô song

Cẩm Trúc

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility556 star0 0