Tri ân thành viên mùa 4 (Hạn báo danh: 20/01/2020) fiber_new
Danh sách truyện không thể nhúng (liên tục bổ sung) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả Vụ Thập 雾十
Nằm thắng

Vụ Thập

Kỷ Kỷ

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2904 star93 1

Đại sư tỷ

Vụ Thập

Emily Ton

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility453 star0 0

Quốc sư

Vụ Thập

Trạm Rác

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1045 star0 1

Có lẽ yêu nhau

Vụ Thập

Anh An

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility716 star0 0

Ngồi chờ phi thăng

Vụ Thập

idflower

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility34204 star28 15

Quốc sư

Vụ Thập

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1058 star0 0