5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Vụ Thập 雾十
Nằm thắng

Vụ Thập

Kỷ Kỷ

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2224 star89 1

Đại sư tỷ

Vụ Thập

Emily Ton

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility346 star0 0

Quốc sư

Vụ Thập

Trạm Rác

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility749 star0 1

Có lẽ yêu nhau

Vụ Thập

Anh An

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility533 star0 0

Ngồi chờ phi thăng

Vụ Thập

idflower

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility31878 star25 15

Quốc sư

Vụ Thập

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility939 star0 0