Quy định đã được cập nhật (23/05/2019)
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Phi Cầm Tẩu Thú Trùng Ngư 飞禽走兽虫鱼