5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Long Thất 龙柒
Trò Chơi Đang Download

Long Thất

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility46725 star1076 74

Không bất kham như vậy

Long Thất

Neah

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility13768 star58 3