5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả Jenni Jenni
Ma tạp cameras

Jenni

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility149 star0 0

[HP] Riddle sau lưng linh

Jenni

Nhan Lam

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility814 star0 0

Ma tạp sư

Jenni

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1139 star0 0