5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả lililicat lililicat
Điểm kim

lililicat

lttvy

Đam mỹ

Còn tiếp

visibility332 star4 0

Quỷ hải

lililicat

QingJuan

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility214 star0 0