Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tác giả mijia mijia
Tam gia ( trọng sinh )

mijia

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1520 star0 0

Thần Quyến

mijia

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility2122 star62 6

Dệt mộng

mijia

Thoát hủ 🤗

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility772 star0 1

( Trọng sinh ) Tam gia

mijia

Khuynh Tiếu

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility8340 star23 2