5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả mijia mijia
Tam gia ( trọng sinh )

mijia

Leo Sing

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility995 star0 0

Thần Quyến

mijia

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility1571 star62 6

( Trọng sinh ) Tam gia

mijia

Khuynh Tiếu

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility6783 star23 1