5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tác giả thaty thaty
Phi thăng phi sai giới

thaty

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility31449 star196 5

Thánh diễm

thaty

Văn Khanh

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility4933 star3 0