5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Xếp theo
Y kiếm song tu

Trúc Diệc Tâm

lttvy

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility105022 star930 19

Thiên vận quý nữ

Lý Tẫn Hoan

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility104475 star482 1