5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Xếp theo
Đại Đế Cơ

Hi Hành

Wiki

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility213242 star960 57

Tà y độc phi

Mặc Tà Trần

Stella Chow

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility212549 star249 0