5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Xếp theo
Thần y bỏ nữ

MS Phù Tử

Chihiro

Ngôn tình

Chưa xác minh

visibility2139998 star358 31

Y phi quyền khuynh thiên hạ

Thừa Cửu

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1517293 star92 14