5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Ngôn tình
Tiên hiệp
Tu chân
Xếp theo
Thần y bỏ nữ

MS Phù Tử

Chihiro

Ngôn tình

Còn tiếp

visibility2103462 star358 31

Nữ chủ tra hóa chi lộ

Ai Lam

Giáp Dã

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1029249 star1875 187