5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Ngôn tình
Làm ruộng
Xếp theo
Nhàn nhã tiểu nông nữ

Nhất Trọc

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility782649 star854 16

Danh môn ác nữ

Nhan Tân

Lania

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility402107 star298 2