[ UPDATE MỚI ] Không đăng nhập được? fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tìm kiếm
Ngôn tình
Mỹ thực
Xếp theo
Thần bếp cuồng hậu

Sở Lí

Abe

Ngôn tình

Còn tiếp

visibility460035 star81 9

Manh Thê Thực Thần

Tử Y 281

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility366005 star17 15

Trọng sinh nữ ngự trù

Oa Toái

idflower

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility203153 star23 13

Nông gia nhạc

Đả Tự Cơ N Hào

chitchit

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility183205 star557 20