5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Ngôn tình
Mỹ thực
Xếp theo
Thần bếp cuồng hậu

Sở Lí

Abe

Ngôn tình

Còn tiếp

visibility407210 star56 7

Manh Thê Thực Thần

Tử Y 281

Ánh Nguyệt

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility307568 star17 13

Trọng sinh nữ ngự trù

Oa Toái

idflower

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility147652 star6 11

Nông gia nhạc

Đả Tự Cơ N Hào

chitchit

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility141267 star421 19