5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Ngôn tình
Cung đấu
Xếp theo
Y phi quyền khuynh thiên hạ

Thừa Cửu

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1413562 star90 14

Họa cốt nữ Ngỗ tác

Li Đa Ô

Abe

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility1354154 star1577 36

Hoàng gia sủng tức

Thải Điền

Lania

Ngôn tình

Hoàn thành

visibility472127 star4 6