5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Nam sinh
Mạt thế
Xếp theo
Hắc ám văn minh

Cổ Hi

luongtoan

Nam sinh

Hoàn thành

visibility134245 star856 0