[ UPDATE MỚI ] Không đăng nhập được? fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Tương lai
Tinh tế
Xếp theo
Khí thiếu tu tiên

Doãn Gia

DuFengYu

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility357075 star4016 60

Truyền kỳ phu nhân

Kim Nguyên Bảo

La

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility292726 star284 13