5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Mạt thế
Xếp theo
Đệ nhất thi thê

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility367108 star1915 24

Địa cầu online

Mạc Thần Hoan

idflower

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility144780 star1514 152

Hồi thiên

Do Đại Đích Yên

Lania

Đam mỹ

Còn tiếp

visibility132195 star725 73