5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Tiên hiệp
Tu chân
Xếp theo
Phế thê trọng sinh

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility919652 star2021 32

Ta có dược a

Y Lạc Thành Hỏa

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility838422 star3392 198