5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Trọng sinh
Xếp theo
Phế thê trọng sinh

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility919763 star2021 32

Đệ nhất thi thê

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility367110 star1915 24