5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Trinh thám
Phá án
Xếp theo
Phá vân

Hoài Thượng

chitchit

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility42838 star147 20

Long đồ án quyển tập

Nhĩ Nhã

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility32859 star705 43

Vô song

Mộng Khê Thạch

Nhan Lam

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility27184 star117 6