[ UPDATE MỚI ] Không đăng nhập được? fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Mỹ thực
Xếp theo
Hỏa vân ca

neleta

adino

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility145330 star61 22

Dị thế lưu đày

Dịch Nhân Bắc

adino

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility100549 star100 37