5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Cung đấu
Xếp theo
Hiền thê khó làm

Sương Minh

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility83886 star320 10

Hàm đào

Lục Dã Thiên Hạc

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility35951 star78 13