5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Đam mỹ
Trạch đấu
Xếp theo
Nam thần đệ nhất thê

Phong Nhã

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility103652 star295 9

Hiền thê khó làm

Sương Minh

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility83884 star320 10

Cự phách

Doãn Gia

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility72585 star76 19