5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Tìm kiếm
Hoàn thành
Đam mỹ
Xếp theo
Phế thê trọng sinh

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility919680 star2021 32

Ta có dược a

Y Lạc Thành Hỏa

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility838450 star3392 198

Đệ nhất thi thê

Kim Nguyên Bảo

Lania

Đam mỹ

Hoàn thành

visibility367108 star1915 24