⋙ Đam mỹ đề cử: tháng 1tháng 2tháng 3tháng 4tháng 5tháng 6tháng 7tháng 8tháng 9 fiber_new
⋙ Ngôn tình đề cử: tháng 1tháng 2tháng 3tháng 4tháng 5tháng 6tháng 7tháng 8tháng 9 fiber_new
👑 Danh sách Tấn Giang được yêu thích nhất 2017
Full - Đam mỹ: Yêu chi tử
Full - Ngôn tình: Ta không thành tiên
Full - Ngôn tình: Trưởng tẩu làm vợ
Full - Ngôn tình: Người nam nhân không công lược được [ xuyên nhanh ]

Tìm kiếm
Tình trạng:
Tính chất:
Giới tính:
Thời đại:
Kết thúc:
Loại hình:
Tag:
Đánh giá
Giới tính
Phong cách
Thế giới
Thời không
Bối cảnh
Bàn tay vàng
Lĩnh vực
Huyền huyễn
Xu hướng
NV vào vai
Mối quan hệ
Đồng nhân
Couple
Thị giác tác phẩm
Độ dài
chương
chương
Xếp theo
Quan bảng

Ẩn Vi Giả

TuyetBang

Nam sinh

Chưa xác minh

visibility515035 star183 4

Bảo đồng

Đông Nhân

AnhTuan_B80

Nam sinh

Chưa xác minh

visibility261943 star345 0