Danh sách truyện không thể nhúng (bổ sung hoàn tất) fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách đam mỹ đề cử các tháng
Danh sách ngôn tình đề cử các tháng

Bách hợp Itsuka Kotori Đến Nay Chưa Từng Nếm Mùi Thất Bại Chủ đề tạo bởi: XXX

Itsuka Kotori Đến Nay Chưa Từng Nếm Mùi Thất Bại

visibility103246 star1464 33

Hán Việt: Ngũ hà cầm lí chí kim vị thường nhất bại

Tác giả: Mk Trứ

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Phần 1019

Thời gian đổi mới: 06-09-2019

Cảm ơn: 661 lần

Thể loại: Diễn sinh, Bách hợp, Hiện đại , OE , Manga anime , Hệ thống , Nam biến nữ

Trở thành Itsuka Kotori, còn bị kéo vào Chủ Thần không gian bên trong. Làm sao bây giờ?

Không có việc gì, một đường mãng qua đi thì tốt rồi! ( ngón tay cái )

xcx

Name Review Link

Trang mục

chính văn
c

Cùng thể loại

add
add
add