5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Nam sinh Thần Bí Võ Tướng Rút Thăm Trúng Thưởng Hệ Thống Chủ đề tạo bởi: XXX

Thần Bí Võ Tướng Rút Thăm Trúng Thưởng Hệ Thống

visibility1003 star0 0

Hán Việt: Thần bí võ tương trừu tưởng hệ thống

Tác giả: Trương Ngự Giải Bách Nạp

Tình trạng: Còn tiếp

Mới nhất: Chương 101 nhiệm vụ hoàn thành!

Thời gian đổi mới: 16-09-2019

Cảm ơn: 0 lần

Thể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại , HE , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Hệ thống , Triệu hoán

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung bình thường văn đem 【 Tỷ Can 】 một người!”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung Xích Thố 5 nguyên phiếu hối đoái một trương!”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung tinh phẩm võ tướng 【 Hậu Nghệ 】 một người!”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung túi gấm 〔 vũ nữ vô dưa 〕 một kiện! Hiệu quả: Có thể làm cho nhậm một mục tiêu vô pháp phát ra tiếng mười phút.”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung sử thi mỹ nữ 【 Đát Kỷ 】 một người!”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung 5 đạn sào súng lục một phen!”

“Tích —— chúc mừng ngài, trừu trung thần binh 【 Thanh Long Yển Nguyệt Đao 】 một phen!!”

Liên kết nhúng

Name Link
Chính văn cuốn
Đệ 1 cuốn VIP cuốn
Đệ 1 cuốn VIP cuốn

Cùng thể loại

add
add
add