Wiki và các trang liên kết sẽ bảo trì vào lúc 23h ngày 21/10 và 1h ngày 23/10 fiber_new
5/8/2019: Bổ sung Quy Định về việc nhúng truyện trùng fiber_new
Hướng dẫn báo lỗi trên điện thoại
Tân thủ nhúng truyện chỉ nam
Danh sách ngôn tình + đam mỹ đề cử các tháng

Đam mỹ 【Xuyên việt】Toàn Năng Phu Lang Chủ đề tạo bởi: XXX

【Xuyên việt】Toàn Năng Phu Lang

visibility360166 star281 73

Hán Việt: Xuyên việt chi toàn năng phu lang

Tác giả: Bắc Phong Xuy

Tình trạng: Hoàn thành

Mới nhất: Phiên ngoại 4→7

Thời gian đổi mới: 23-09-2019

Cảm ơn: 62 lần

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Dị thế , Tu chân , Xuyên việt , Ngọt sủng , Hệ thống , Làm ruộng , Sảng văn , Ấm áp , Mary Sue

【ĐÃ EDIT NAMES】

Văn án: Còn thiếu phiên ngoại 5, 6, 7

“Đinh! Ngươi có một cái bàn tay vàng, thỉnh tiếp thu!”

Lâm Văn: Nga, là cái gì?

“Đinh! Ngô danh Vạn Thông Bảo, nãi viễn cổ thánh nhân thân thủ luyện chế linh bảo, chủ yếu công năng là %¥#@……”

Lâm Văn: Nga, còn không phải là tu hành giới đào bảo sao.

“……”

“Đinh, thỉnh tiếp thu tặng kèm phẩm!”

Lâm Văn nhìn mặt dày mày dạn một cái X nghiến răng nghiến lợi nói: Ta muốn lui hàng.

“Đinh, hóa đã ra không nhận trả về!”

Mỗ X ném cái đuôi đắc ý mà nói: Nhà ta phu lang làm ruộng tu hành là năng thủ, còn trảm được yêu ma quỷ quái, phu lang nơi tay thiên hạ ta có!

Lâm Văn: Kia còn muốn ngươi làm cái gì?

Mỗ X cái đuôi cuốn Lâm Văn nịnh nọt mà nói: Ta phụ trách @#¥% ( hài hòa trung ).

Mấu chốt tự: Xuyên việt chi Toàn Năng Phu Lang, Bắc Phong Xuy, 1v1, làm ruộng tu hành, vạn thông đào bảo, bàn tay vàng

Tu luyện phẩm cấp:

Nền móng: Võ Đồ → Võ giả (Luyện Khí), Linh Dược Sư → Đan Sư = Linh Sư (Luyện Khí)

Mỗi giai đoạn phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ

Luyện Khí: Võ Tu: Võ Giả — Võ Sư — Đại Võ Sư, Linh Tu: Linh Sư 【 sơ — trung — cao 】

Trúc Cơ: Võ Tu: Võ Vương — Võ Hoàng — Võ Tông, Linh Tu: Linh Vuơng — Linh Hoàng — Linh Tông

Kim Đan — Nguyên Anh — Hoá Thần — Xuất Khiếu — Hợp Thể — Đại Thừa — Độ Kiếp

Quỷ tu: Quỷ Thể (Trúc Cơ) — Quỷ Tốt (Kim Đan) — Quỷ Tướng ( Nguyên Anh ) — Quỷ Vương (Hoá Thần) — Quỷ Tôn (Xuất Khiếu) — Quỷ Đế (Hợp Thể) — Độ Kiếp (Đại Thừa) — Quỷ Tiên (Độ Kiếp)

Vũ Khí: Pháp Khí — Linh Khí — Bán Tiên Khí — Tiên Khí

Liên Thành

Name Link

Trang mục

FULL

Cùng thể loại

add
add
add