Ann

0

Following

110

Followers

8937

Thanks

5

Level

11417

Tích phân

Ai muốn nhúng lại truyện nào đó mà mình đã nhúng xin cứ nhắn cho mình nhé, mình sẽ cho vào chế độ riêng tư để bạn nhúng được luôn, không cần chờ admin trả lời.

(Truyện mình không đọc, không edit name/ít name hoặc thiếu nhiều chương thui ạ)

PS: Nếu bạn mua VIP truyện thì mình sẽ đồng ý 100% dù có đang đọc hay đang edit. Nhúng lại sau xin add mình làm đồng quản lý chung với nhé ♡


Tham gia ngày: 23-04-2017