Ruri Liu

2

Following

34

Followers

15270

Thanks

5

Level

15340

Tích phân

Đi khắp nơi chỉ để xin ĐQL để edit name bởi vì lười nhúng truyện ~~~

~~~https://dichngay.com/translate?u=https%3A%2F%2Fm.69shu.org%2Fbook_80694%2F24489736.html&bid=WQ4Bpu8h7AOZwn5d&un=dichtienghoa#!~~~

Chỉ để nhớ


Nơi ở: Sao Hỏa

Tham gia ngày: 14-04-2017