Diêu Hạ

3

Following

77

Followers

3343

Thanks

5

Level

8633

Tích phân

TA NHIỆT LIỆT ĐỀ CỬ TRUYỆN NÀY!!!

26t nữ9 trọng sinh về 18t, thay chính mình hoàn thành thiếu nữ mộng tưởng, chính là nhiệm vụ hệ thống cho nữ9.

Nữ9 là tra nữ, rất tra, vô tâm vô phổi hư nữ nhân cái loại này. Các nam9 thâm tình, hơn nữa thủy chung.

Có điểm trừ là truyện có vài bug, nữ9 ở tình trường thật-thuận-buồm-xuôi-gió, cảm giác nữ9 công lược các anh nam9 cx rất dễ dàng.

Nhưng nữ9 thật sự rất soái, soái đến ta tại chỗ nổ mạnh, liêu hán còn liêu muội. Vài lần lật xe, tu la tràng viết rất mang cảm!!!

Nữ9 cùng các nam9 hỗ động rất ngọt, ngọt đến sâu răng. Tg viết có nhiều tân ý, đọc cx ko ngán.

Kết mở, có phiên ngoại nữ9 cùng từng người.

visibility13.7K star53 15

add
add