langlamdinh97

32

Following

9

Followers

22

Thanks

1

Level

27

Tích phân

“Một nữ nhân sử dụng thân thể cùng sắc tướng làm vũ khí, đúng lúc thuyết minh, nàng là kẻ yếu.”

“Gặp được như vậy nữ nhân, làm nam nhân, thông thường chúng ta sẽ cho dư nhất định khoan dung, cũng sẽ cho nàng cùng nàng mỹ mạo tương xứng đôi hồi báo.” Hắn nói, “Nhưng là, chúng ta chưa bao giờ sẽ cảm thấy nàng ‘ lợi hại ’.”

“Leo · Parker, ngươi đối lợi hại cùng nhu nhược, cường giả cùng kẻ yếu định nghĩa, nên đổi mới một chút.”

Công lược không xuống dưới nam nhân [ xuyên nhanh ]

Chương 80 080

Tác giả: Tụ Trắc

---------------------------------------------------

''...người tốt là dạng gì? Người xấu lại là cái gì dạng? Hắn thấy, cái thế giới này chỉ có hai loại người, cường giả cùng kẻ yếu, từ xưa đến nay, quy tắc trò chơi đều là từ cường giả chế định, cường giả nói ngươi là người tốt ngươi chính là người tốt, cường giả nói ngươi tội ác tày trời ngươi liền tội ác tày trời.''

Chương 84: Trên thế giới này chỉ có hai loại người

Tử Vong Đảo Ngược Sư


Tham gia ngày: 12-10-2017