hoa maii

2

Following

5

Followers

206

Thanks

2

Level

801

Tích phân

Địa chỉ web: www.facebook.com/profile.php?id=100015712680510

con bé vừa bị khóa chức năng nhúng đau buồn vô cùng . đây là tâm tình từ tận tâm can T.T

toi sẽ không bao giờ dùng dowbook hay cái gì thuộc phạm vi truyện hoàn nữa T.T, dùng mấy web còn tiếp còn hơn, thiếu mấy trăm chương có chết toi không, mà tìm link thay thế mà hết hơi.

Nếu trong quá trình đọc truyện, các bạn phát hiện truyện có bất kì vấn đề gì , xin hãy bình luận ở bên dưới , mình sẽ thường xuyên online, đừng Báo Lỗi.


Tham gia ngày: 24-06-2019