Mai-san

5

Following

76

Followers

7745

Thanks

5

Level

8890

Tích phân

Quy định về việc xin bản convert truyện trên Wikidich để đăng lại ở nơi khác

a. Xin copy bản convert truyện trên Wiki để đăng lại ở website khác

Wikidich từ chối việc này.

b. Xin bản convert truyện trên Wiki để edit lại thành kiểu dịch thuần và đăng ở blog hoặc Wattpad

Việc xin bản convert cần được trao đổi thông qua Hộp thư, không được viết trong bình luận bên dưới mục lục.

Bạn cần xin phép và được sự đồng ý của TẤT CẢ những người đang quản lý truyện đó, bao gồm: người nhúng, đồng quản lý, biên tập. Thiếu sự đồng ý của một người cũng không được.

Bạn cần ghi rõ bạn là ai, blog có link là gì, và sau khi đăng xong cần báo link đăng truyện ở trên blog của bạn cho nhóm quản lý truyện đó trên Wiki biết.

Trong bản dịch thuần bạn đăng trên blog, xin ghi rõ: nguồn của bản convert là wikidich.com, và kèm theo link truyện trên Wikidich.

Nếu như truyện mà bạn xin là truyện H thì xin đừng ghi nguồn là Wikidich, đừng kèm link truyện trên Wikidich. Bạn có thể ghi dòng: "Cảm ơn bạn A, bạn B, bạn C [ A, B, C: tên của những người đang quản lý truyện đó trên Wikidich ] đã cung cấp bản convert".

_____________________________________________________________

Đối với lỗi chương phòng trộm, lặp chương hay mất đoạn, hay truyện có vấn đề gì, có thể báo lỗi trực tiếp , tóm gọn trong một tin và xin ghi rõ yêu cầu cần sửa, mình cũng coi việc báo lỗi như nhắn tin bình thường thôi nhưng một lỗi báo nhiều lần và liên tục mà gặp hôm mình cọc lên là mình chặn á.

Cảm ơn.


Nơi ở: Hà Nội

Tham gia ngày: 24-06-2019