Hoàng Văn Huy

7

Following

41

Followers

3384

Thanks

4

Level

3729

Tích phân

‘ Tốt nghiệp liên hoan ngươi cho ta thông báo, ta khóc, phía trước ba năm, ngươi con mẹ nó đi đâu vậy? ’

-------------

Truyện đa phần chưa edit name, bạn nào đọc cảm thấy hay mà muốn edit name thì nhấn nút yêu cầu làm ĐQL. Mình sẽ chấp nhận nhanh nhất có thể ( trừ truyện đã edit name rồi ), thiếu xót name cần edit thì cho mình biết dưới bình luận ( cụ thể chương nào hoặc phần nào bộ mình đã edit xót mình sẽ giải quyết ). Khụ...đừng yêu cầu làm ĐQL rồi lại bỏ đó, " cảm ơn " !!

--------------

Acc 3 người dùng : Phổ Khiêm [ PK ] ( nam ), Sin × Lão Bà ( cong ), Kar - Alexander [ KA ] × LA ( nam ).

-Bổ sung thành viên : Nghiễm Tư Viễn × Phổ Hạo [ PH ] ( nam ), Phổ Đàm [ PĐ ] × Đàm Ca ( nam ), Cos × Lão Công ( cong ).

-Người tạo acc : Phiến Nhuy × Di Cửu ( nữ ).

-Bổ sung thành viên 2 : Triệt ( nam ), Luân ( nam ).

___________________________

Trừ Luân, Triệt, Sin, Cos và mình còn trung học, đại học, đi làm tại VN. Thành viên còn lại hầu như là đi làm hoặc du học sinh cao trung, đại học ( Trùng Khánh...vv... ). Thời gian onl khá ít, nếu yêu cầu hoặc báo lỗi của các cậu bị chậm thì xin đừng spam hoặc nôn nóng. Mình hứa sẽ giải quyết nhanh nhất có thể !! ( PN )

-----------------------------------------------

Chúc một năm an nhiên, khỏe mạnh !!

------------------------------------------------

👉 Ps : Tự nhiên phát hiện bị chặn ( mặc dù không bình luận, không gửi tin nhắn khó chịu hay gây xich mích....thật là Alexander ), sẽ được chặn ngược lại. Đơn giản là không flow hoặc gửi được tin nhắn thì cũng đồng dạng không muốn nhận được flow cùng tin nhắn. ( 27/09/2019 )

☝😤😤😤😤😤


Nơi ở: Hồng Kong - Macau ( 17-12-1997 ).

Tham gia ngày: 10-11-2018