Giáp Dã

5

Following

922

Followers

68548

Thanks

8

Level

75503

Tích phân

📑 NAME: Đã fix

📚 ĐÃ 🐾, 📚 ĐANG 🏊, 📚 SẼ 📌, 📚 KHÔNG 💣

# Đọc và Đánh giá

🔖 💟 Thích

🔖 🚮 Không thích, có lôi

🔖 ♨️ ngọt, ấm áp

🔖 🌄 Chủ cốt truyện

🔖 🙈 thịt


Nơi ở: Miêu tinh 🐈🐈🐈

Tham gia ngày: 21-10-2016