tieudanglam

1

Following

51

Followers

4656

Thanks

4

Level

6356

Tích phân

Chỉ đọc đam mỹ. Thích đọc những truyện nhẹ nhàng cho đầu óc cũng nhẹ nhàng. Rất thích thể loại thú nhân vì đa phần là làm ruộng với ngọt sủng. Thỉnh thoảng buồn bực lại muốn đọc xuyên nhanh sảng văn cho hả giận.

Hiện tại đang phát rồ với thể loại hệ thống.


Nơi ở: Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia ngày: 03-11-2016