Trạm Rác

0

Following

329

Followers

5745

Thanks

4

Level

5885

Tích phân

● Trạm Rác là nơi chứa đựng truyện đã bị người nhúng xóa hoặc truyện vi phạm bị đội quản lý xóa.

● Hướng dẫn về việc xóa truyện:

- Nếu muốn xóa vĩnh viễn 1 truyện nào đó, hoặc truyện trùng: hãy xóa truyện vào Trạm Rác rồi vào topic này xin xóa truyện:

https://forum.dichtienghoa.com/topic/2514/b%C3%A1o-c%C3%A1o-truy%E1%BB%87n-tr%C3%B9ng

- Nếu muốn xóa 1 truyện để nhúng lại bản khác: hãy chuyển nó sang trạng thái Riêng Tư trước khi xóa. Lúc này bạn có thể nhúng 1 bản khác mà ko cần bận tâm việc truyện cũ trong Trạm Rác có xóa hay chưa.

● Nếu muốn tiếp nhận truyện nào trong trạm, hãy bấm nút xin làm Đồng Quản Lý (sau 3 ngày Trạm Rác sẽ tự động Đồng ý), sửa chữa sai sót của truyện rồi vào topic này gửi yêu cầu chuyển quyền:

https://forum.dichtienghoa.com/topic/2495/xin-ti%E1%BA%BFp-nh%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%87n-trong-tr%E1%BA%A1m-r%C3%A1c

(Truyện mà bạn chưa phải DQL, chưa sửa chữa sai sót: yêu cầu chuyển quyền sẽ không được duyệt)


Tham gia ngày: 14-02-2018