Trạm Rác

0

Following

294

Followers

4588

Thanks

4

Level

4728

Tích phân

● Trạm Rác là nơi chứa đựng truyện đã bị người nhúng xóa hoặc truyện vi phạm bị đội quản lý xóa.

● Hướng dẫn về việc xóa truyện:

- Nếu muốn xóa vĩnh viễn 1 truyện nào đó: hãy xóa truyện vào Trạm Rác rồi bấm nút [Báo lỗi] trên truyện đó, ghi lý do muốn xóa và yêu cầu xóa vĩnh viễn.

- Nếu muốn xóa 1 truyện để nhúng lại bản khác: hãy chuyển nó sang trạng thái Riêng Tư trước khi xóa. Lúc này bạn có thể nhúng 1 bản khác mà ko cần bận tâm việc truyện cũ trong Trạm Rác có xóa hay chưa.

● Nếu muốn tiếp nhận truyện nào trong trạm, hãy bấm nút xin làm Đồng Quản Lý, sửa chữa vi phạm của truyện rồi vào topic này gửi yêu cầu chuyển quyền:

https://forum.dichtienghoa.com/topic/2495/xin-ti%E1%BA%BFp-nh%E1%BA%ADn-truy%E1%BB%87n-trong-tr%E1%BA%A1m-r%C3%A1c


Tham gia ngày: 14-02-2018