Hạ Sinh

5

Following

8

Followers

50

Thanks

1

Level

315

Tích phân

Địa chỉ web: https://www.wattpad.com/user/Itou_Yuuichi

Bản tông thích truyện đồng nhân.

Đăng truyện vì đam mê.

Nếu không thích thì phiền đi chỗ khác, bản tông không có thời gian để tiếp não tàn.

Thường xuyên gắn sai tag nên có gì nhắc nhở giúp với.

Đem truyện đi đâu phiền ghi tên nguồn với người convert, không tốn bao nhiêu giây để gõ phím đâu các vị.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng trên.


Nơi ở: Già Nam học viện

Tham gia ngày: 27-08-2018